Aplikavimo procedūros

Žaliojo rakto aplikavimo procesą sudaro trys dalys:

 • Dokumentacijos pateikimas.
 • Atliekami patikrinimai.
 • Sprendimas dėl „Žaliojo rakto“ statuso suteikimo.

 

1. Paraiškos dokumentacija

 • Pirmą kartą aplikuodamas Žaliojo rakto apdovanojimui gauti, programos dalyvis turi pateikti užpildytą paraišką ir visus reikalaujamus papildomus dokumentus.
 • Kiekvienais sekančiais metais, pareiškėjas turi pateikti užpildytą paraišką ir pasikeitusius priedus (pvz. atnaujintą veiksmų planą).

2. Patikrinimai

 • Patikrinimai įstaigoje atliekami pirmaisiais metais (prieš pirmąjį apdovanojimą) bei antraisiais metais. Vėliau patikrinimai atliekami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per trejus metus.
 • Kiekvienais metais vertinama paraiška ir paraiškos priedai.

3. Sprendimas dėl „Žaliojo rakto“ statuso suteikimo

 • Jei pareiškėjas atitinka Žaliojo rakto programos reikalavimus, nacionalinė Žaliojo rakto programos taryba priima sprendimą dėl „Žaliojo rakto“ statuso suteikimo.

 

Bendras aplikavimo procesas

 • Žaliojo rakto programoje dalyvauti norinti įstaiga kreipiasi į nacionalinį Žaliojo rakto programos koordinatorių.
 • Pareiškėjas teikia užpildytą paraišką ir visus reikalaujamus priedus.
 • Įvertinus pateiktą paraišką ir papildomus dokumentus, atliekamas patikrinimas įstaigoje.
 • Paraiška ir patikrinimo rezultatai teikiami nacionalinės Žaliojo rakto programos tarybos narių sprendimui.
 • Jei paraiška patvirtinama, įteikiamas Žaliojo rakto sertifikatas ir Žaliojo rakto ženkliukas (nurodomi einamieji metai).
 • Žaliojo rakto apdovanojimas galioja 12 mėn. ir turi būti atnaujintas kiekvienais metais.
 • Besibaigiant Žaliojo rakto sertifikato galiojimo datai, įstaiga teikia paraišką ir priedus. Rekomenduotina pateikti dokumentus likus ne mažiau kaip 2 mėn. iki sertifikato galiojimo laiko pabaigos.