Dažnai užduodami klausimai

Kas yra Žaliojo rakto rograma?
Žaliojo rakto programa yra tarptautinė aplinkosauginė programa, skirta apyvendinimo paslaugas teikiančio sektoriaus įmonėms. Programa buvo sukurta ir pradėta įgyvendinti Danijoje 1994 m. o 2002 m. – 2003 m. tapo 5 – ąja Aplinkosauginio švietimo fondo (Foundation for Environmental Education – FEE). Lietuvoje programa pradėta vykdyti 2003 m.

Kodėl ji buvo sukurta?
Turizmo sektorius daro ženklią įtaką aplinkai. Žaliojo rakto programa buvo sukurta siekiant paskatinti turizmo sektoriaus įmonių savininkus vykdyti atsakingą verslą. Žaliojo rakto programos dalyviai mažina savo neigiamą įtaką aplinkai; programa taip pat skatina įmonių vadovus ir darbuotojus savo veikloje vadovautis darnaus vystymosi principais.
Žaliojo rakto programa taip pat yra puiki priemonė skleisti aplinkos apsaugos idėjas personalui, tiekėjams, skatinti aplinkosauginį turistų sąmoningumą.

Kas vykdo programą?
Žaliojo rakto programa yra Aplinkosauginio švietimo fondo (Foundation for Environmental Education – FEE), nevyriausybinių organizacijų tinklo,  programa. Šiuo metu FEE vienija organizacijas iš 73 pasaulio šalių.
Be Žaliojo rakto programos, FEE taip pat vykdo šias tarptautines aplinkosauginio švietimo programas:
Mėlynosios vėliavos – šiuo plačiai žinomu tarptautiniu aplinkosauginiu apdovanojimu apdovanota daugiau nei 4000 paplūdimių ir prieplaukų 47 pasaulio šalyse;
Gamtosauginių mokyklų programa – aplinkosauginio sertifikavimo ir valdymo sistema, suteikianti puikias galimybes aktyviai pilietiškai veiklai mokykloje. Programa teikia įvairiapusę naudą tiek mokykloms, tiek ir vietos bendruomenėms: gerinama mokyklos aplinka, į aplinkosauginius klausimus įtraukiama vietos bendruomenė, didinamas aplinkosauginis sąmoningumas, skatinama moksleivių lyderystė ir t.t.
Miškų pažinimo programa siekiama didinti mokinių suvokimą apie miško svarbą ir reikšmę visuomenės gyvenime.
Jaunųjų aplinkos reporterių programa siekiama skatinti mokinių ekologinį sąmoningumą ugdant rašymo ir komunikavimo įgūdžius.

Kokia Žaliojo rakto programos apimtis?
Žaliojo rakto programa yra tarptautinė aplinkosauginio sertifikavimo programa apgyvendinimo paslaugas teikiančioms įmonėms. Šiuo metu 65 pasaulio šalyse daugiau nei 4000 dalyvių yra apdovanoti Žaliojo rakto sertifikatu.

Kaip koordinuojama programa?
Kiekvienoje Aplinkosauginio švietimo fondo veikloje dalyvaujančioje šalyje yra visuomeninė organizacija atstovaujanti FEE ir koordinuojanti FEE programas.
Lietuvos žaliųjų judėjimas yra FEE narys ir koordinuoja Žaliojo rakto programą Lietuvoje. Nacionalinis programos koordinatorius teikia dalyviams konsultacijas reikalingas programos įgyvendinimui, peržiūri paraiškas ir t.t.

Kokią naudą gauna Žaliojo rakto pogramos dalyvis?
Kiekviena įmonė įsijungusi į programą tampa didžiulio tarptautinio tinklo dalimi – Žaliojo rakto programa yra viena didžiausių aplinkosauginių programų apgyvendinimo paslaugas teikiančio sektoriaus įmonėms;

Kadangi Žaliojo rakto programos kriterijai orientuoti į išteklių suvartojimo mažinimą, natūralu, jog kriterijų įgyvendinimas leidžia pasiekti ir tam tikrą ekonominę naudą;

Oficialus vykdomos aplinkosauginės veiklos pripažinimas: Žaliojo rakto apdovanojimas rodo Jūsų svečiams ir partneriams Jūsų darbus aplinkosaugos srityje bei tai, jog savo kasdieninėje veikloje vadovaujatės pagarbos aplinkai filosofija.

Žaliojo rakto programa Jums suteikia galimybę nuolat tobulinti savo aplinkosauginę veiklą.

Kaip turizmo industrija vertina aplinkosauginę veiklą ir sertifikavimą?
Jei dirbate su turizmo operatoriais, jų siunčiamuose klausimynuose galėjote matyti klausimus apie savo aplinkosauginę veiklą. Neabejotinai ateityje klausimų apie aplinkosauginę veiklą šiuose klausimynuose tik daugės.
Dalyvavimas Žaliojo rakto programoje Jums leidžia atitikti šiuos reikalavimus.

Kaip mūsų svečiai ir partneriai žinos, jos esame apdovanoti Žaliojo rakto sertifikatu?
Įgyvendinę Žaliojo rakto programos kriterijus gaunate sertifikatą ir Žaliojo rakto informacinį ženklą.

Apie apdovanojimą ir dalyvavimą programoje galite (ir turėtumėte) komunikuoti Jums prieinamomis priemonėmis (savo naujienlaiškiuose, leisdami leidinius ir t.t).

Gavę apdovanojimą esate įtraukiami į Žaliojo rakto programos svetainę.

Kada galima teikti paraišką Žaliojo rakto sertifikatui gauti?
Nėra nustatytos konkrečios datos paraiškos pateikimui: paraišką (su nustatytais priedais) galima teikti bet kuriuo metu, kai jau įgyvendinti programos reikalavimai.

Kiek kainuoja dalyvavimas Žaliojo rakto programoje?
Metinis programos dalyvio mokestis viešbučiui yra 145 eurai ir 3 eurai už kambarį.